تجارت بین المللیبا توجه به نیاز کنونی تولید کنندگان داخلی جهت حضور در بازارهای بین المللی ، هولدینگ میواریا علاوه بر حضور پررنگ در نمایشگاههای بین المللی، اقدام به راه اندازی دفاتر بازرگانی در کشورهای همسایه خصوصا کشورهای حوزه (سی آی اس) و خلیج نموده است


دفاتر بین المللی تا سال 2020 به بهره برداری حداکثری خواهند رسید و امید است تا سال 2025 امکان فعالیت در کشورهای اروپایی نیز فراهم گردد و این فعالیتها زمینه ساز روابط تجاری خارجی و اشتغال جوانان ایرانی باشد